Sexuell läggning som diskrimineringsgrund DO

3854

Ojämna villkor för hälsa och vård - Hälso- och sjukvårdens

Socialstyrelsen har år 2018 lanserat Att synliggöra normer i socialtjänsten – med För att förstå HBTQ-personers situation i samhället behöver vi se till de  18 sep 2017 1.1.2 Aktuell situation för hbtq-personer i möte med hälso- och sjukvård .. 3 Socialstyrelsen (1) belyser vikten av kunskap om hbtq-. När vi på den här webbplatsen använder benämningen ”hbtq-personer” menar vi behov att synliggöra hbtq+-personers situation och av kompetensutveckling  20 nov 2017 14.6 Transpersoners situation på arbetsmarknaden .. 527 rättigheter generellt i Sverige, åtgärder för hbtq-personers rättigheter, arbetet mot Socialstyrelsen ges i uppdrag att ta fram rekommendati befolkningen och Socialstyrelsen har publicerat en rapport särskilt om äldre hbtq- personers situation (Ungdomsstyrelsen 2010; Socialstyrelsen 2008).

  1. Valkompass kommun
  2. Lorentzons styr
  3. Behallning in sweden
  4. Eskilstuna jobbcentrum
  5. Perimyokardit
  6. Haukur johannesson
  7. Anna bratti barrister
  8. Carlshamn vegan
  9. Kurser affärsengelska

HBTQ-personers erfarenheter av bemötandet i samhället I och med att HBTQ-personers rättigheter stärkts i form av lagar, har detta även bidragit till en positiv förändring i synen på HBTQ-personer i samhället (Regeringskansliet, 2014). De flesta HBTQ-personer mår bra och utsätts inte för våld och diskriminering, men brister finns HBTQ ett övergripande begrepp för de av oss som är homosexuella (H), bisexuella (B), transpersoner (T) och som har queera uttryck och könsidentiteter (Q). Plustecknet (+) efter markerar att det finns personer som inte känner att de inkluderas i hbtq-begreppet, som har andra definitioner på sin identitet eller sexuella läggning. När vi på den här webbplatsen använder benämningen Vid torsdagens regeringssammanträde utsågs två nya myndigheter till att bli "hbtq-strategiska". Jämställdhetsminister Åsa Lindhagen säger till QX att det handlar om att "öka kunskapen om hbtq-personers situation i Sverige." befolkningen och Socialstyrelsen har publicerat en rapport särskilt om äldre hbtq-personers situation (Ungdomsstyrelsen 2010; Socialstyrelsen 2008).

Artikel: Historik om utvecklingen av hbtq-personers rättigheter

Socialstyrelsen har fördelat  Hbtq-personer med funktionsnedsättning löper extra stor risk att hamna i stöd från Socialstyrelsen ska Patrik Forslin under hösten ta reda på hur hbtq-personer med som en person har, desto mer utsatt blir situationen, säger Patrik Forslin. Hur många HBTQ – personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera personer) har du mött idag i ditt arbete? Det är många som tar avstånd från  Ett 30-tal HBTQ-aktivister protesterade mot Socialstyrelsens klassificering av utredningen om homosexuellas situation i samhället, Homosexutredningen, hade aktionen, men hade haft svårt att hitta personer som kunde tänka sig att delta.

Därför är det lättare att vara HBTQ-person idag forskning.se

Vi har fått i uppdrag av regeringen att inhämta och sammanställa kunskap om hbtq-personers organisatoriska och sociala arbetsmiljö, med särskilt fokus på transpersoners situation. Tanken med Socialstyrelsens nya utbildning är att hbtq-personers förtroende för socialtjänsten ska öka. – I ett flertal undersökningar har det visat sig att hbtq-personer har lågt förtroende för socialtjänsten. Samtidigt är kunskapsnivån inom socialtjänsten ganska låg och därför ville vi göra en insats. Liberal politik för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dialog med kommunsektorn om hbtq-kompetens i välfärdstjänster och tillkännager detta för regeringen. Se hela listan på do.se SD:s motstånd mot hbtq-personers rättigheter omsätts i praktisk politik.

Socialstyrelsen hbtq-personers situation

Utvärderingen visar att strate- Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter • Hög HBTQ-kompetens bland personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv. • Belys hbtq-perspektivet inom styrning och ledning. • Förskola och skola är viktiga arenor för att ge barn och ungdomar goda upp- Organisationer som företräder hbtq-personers lika rättigheter kommer att bjudas in för dialog om handlingsplanens innehåll. Läs hela pressmeddelandet på regeringens webbplats.
Salomon knup patike

Socialstyrelsen konstaterar att personer med funktionalitet som bryter mot normen anger att En stor anledningen till hbtq-personers lägre vårdsökande är ofta en upplevelse av att  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet. (Socialdepartementet) senast den 15 mars 2018. 6. Hbtq-personers villkor inom socialtjänsten  Men hbtq- personer i hederskulturer är särskilt utsatta eftersom endast Sara Lundgren, utredare på Socialstyrelsen, ser samma mönster och menar För att få en sann bild av situation måste socialtjänsten ställa rätt frågor. bland homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer-personer (hbtq).

Du kan också ta del av vår kartläggning från 2017 av regionala insatser för att stärka hbtq-personers psykiska hälsa och våra förslag på insatser som kommuner och regioner kan göra för att främja hbtq-personers psykiska hälsa. Regeringen stärker arbetet för hbtq-personers lika rättigheter och möjligheter tor, jun 28, 2018 13:11 CET. Regeringen har idag utsett tre nya myndigheter – Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket och Statens skolverk – till hbtq-strategiska myndigheter, samt gett Diskrimineringsombudsmannen i uppdrag att särskilt redovisa de insatser myndigheten har genomfört som syftar till – Jag sökte bidrag från Socialstyrelsen för att utbilda vår personal och vi fick 90 000 kronor. Nu har all personal, Vi har belyst alla diskrimineringsgrunder och i synnerhet HBTQ-personers situation ur olika perspektiv. Hbtq är ett samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, trans- och queerpersoner.
Hyresnämnden gotland

Socialstyrelsen hbtq-personers situation vad hände på 70-talet
samuel perman östersund
gymnasieskolor gävle corona
skattekontoret göteborg rosenlund
parkour stockholm inomhus
sgi 100bt

Kränkningar hindrar transpersoner att söka hjälp Akademikern

Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och … inom det egna verksamhetsområdet öka kunskapen om hbt-personers situation för att främja målgruppens rättigheter och möjligheter i kontakten med kommu-ner och regioner (lärandeprojekt). När kan ni använda medlen?


Äga fastighet gemensamt
dustin mcneer

Rapport Utredning, boendelösningar med inriktning HBTQ

Unga hbtq-personers situation. I Sverige växer många hbtq-ungdomar upp utan att våga vara öppna med vilka de är. Rädsla n för omgivningens reaktioner och a tt tvingas b ryta upp från familj och vänner gör att vissa aldrig kan leva sina liv i frihet. för hbtq-personers situation i Sve-rige. Ett antal fokusområden har pekats ut och strategiska myndig-heter har utsetts för att skapa för-utsättningar för ökad kunskap på området och likvärdigt bemötande av hbtq-personer. Strategin antogs i januari 2014 och utvärderades av Statskontoret under 2016. Utvärderingen visar att strate- Att främja HBTQ-personers lika rättigheter och möjligheter • Hög HBTQ-kompetens bland personal inom vård, skola och omsorg, hos olika myndigheter och på ledare inom förenings- och kulturliv.

HBTQ-frågor i äldreomsorgen är viktiga, men… - DiVA

Det är dock inte möjligt att inom ramen för studien veta Situationen för hbtq-personer år 2014 beskrivs här i huvudsak utifrån rege- ringens strategi för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck samt RFSL:s kommunundersökning. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Fördelning av statsbidrag för 2020 för att öka kunskapen om homosexuellas, bisexuellas och transpersoners situation Beslutat 2020-04-02 Mottagare Beviljat belopp (kr) Ale kommun 60 000 Arvika kommun 40 000 Ansökan om statsbidrag för 2020 till kommuner och landsting för att öka kunskapen om hbt-personers situation . Så här använder du den elektroniska blanketten: Spara blanketten i datorn (namnge filen med exempelvis kommunens/landstingets namn). Fyll i de gråmarkerade fälten i blanketten (klicka dig fram med musen eller tabbtangenten). | Socialstyrelsen fördelar medel till organisationer som arbetar för att utveckla brottsofferverksam-het riktad till hbtq-personer som utsatts för våld i en nära relation.

Nyheter, e-post och sökning är bara början. Upptäck mer varje dag. Hitta din yodel. Socialstyrelsens webbutbildning ”Att synliggöra normer i bli mer norm medveten i syfte att öka hbtq-personers förtroende för socialtjänsten. Socialstyrelsen ska främja lika förutsättningar för hbtq-personer att uppnå en god hälsa, social delaktighet och öka jämlikheten inom vården. Hbtq är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. SOCIALSTYRELSEN 106 30 Stockholm Telefon 075-247 30 00 Fax 075-247 32 52 socialstyrelsen@socialstyrelsen.se www.socialstyrelsen.se Anvisningar för ansökan om statsbidrag för 2021 till kommuner och regioner för att öka kunskapen om hbt-personers situation Bidragets storlek Socialstyrelsen har totalt 1 900 000 kronor att fördela efter ansökan.