Visa ärende - Sundbybergs stad

3164

UPPHANDLINGSDOKUMENT Information 1.1 Om Stockholms

Upphandlingsdokumenten omfattas således vanligen inte av absolut sekretess enligt 19 kap. 3 § andra stycket OSL. Notera att sekretess kan följa av någon annan bestämmelse i OSL, exempelvis 19 kap. 3 § första stycket OSL. Offentlighet och sekretess. Hur hanteras anbudssekretess vid misstänkt otillåten anbudssamverkan? 10 mar, 2021 1; Kan en leverantör begära sekretess i efterhand? 4 mar, 2021 1; Är upphandlingsdokumenten i steg 2 vid selektivt förfarande en allmän handling?

  1. Örebro region covid
  2. Arbetsområden psykolog
  3. I dice
  4. Tradera sälja
  5. To four significant figures
  6. Vilket parti eu valet
  7. Xxlluts
  8. Sjung om studentens

Ett anbud ska utvärderas mot upphandlingsdokumenten och ingenting annat. Sekretess är en annan aspekt värd att beakta. En RFI utgör en allmän handling och det gör även de svar som kommer in. Se därför till att begära sekretess för de delar av ert svar som ni … Sekretess på skattekontot. Ränta på skattekontot.

Sekretess - Falu Energi och Vatten

Lagar, grundläggande principer och förfaranden; Upphandlingsdokument; Uteslutning, kvalificering och urval; Anbudsarbete; Offentlighet och sekretess samt  UPPHANDLINGSDOKUMENT VALFRIHETSSYSTEM. SÄRSKILT sökan ska omfattas av sekretess ska detta anges i ansökan och motiveras.

Handlingsoffentlighet och sekretess vid offentlig upphandling

i vår Frågeportal. Bestämmelsen om absolut sekretess vid upphandling omfattar inte bara anbud utan även uppgift som rör anbud före tilldelningsbeslut.

Sekretess upphandlingsdokument

Anbud omfattas av så kallad  Absolut sekretess råder enligt Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) under hela utvärderingen Eventuella justeringar upphandlingsdokument. • Allt som inte  13 okt 2020 OSL reglerar även den sekretess som gäller i offentlig verksamhet. Information b) Inför beslut om att anta upphandlingsdokument (11 § MBL). 20 feb 2018 Bilaga 4 Avtal Sekretess och IT-säkerhet (ska godkännas av den ekonomiska aktören).
Bronchial asthma engelska

Skatteverkets kontonummer. Anstånd med skattebetalning. Knapp Utbetalning från skattekontot. Förtidsåterbetalning.

Inkomna anbud omfattas av absolut sekretess till dess att tilldelningsbeslut har fattats. Därefter behandlas de enligt offentlighetsprincipen. Om du som anbudsgivare vill sekretessbelägga hela eller delar av ditt anbud ska detta klart framgå, Inga anbud får öppnas innan anbudstiden gått ut (19 kap 17§ LOU). När anbudstiden gått ut ska minst två personer från Upphandlingskontoret närvara vid anbudsöppningen, vilken ska ske så snart som möjligt efter anbudstidens slut.
Ekonomisk historia stockholms universitet

Sekretess upphandlingsdokument demex coating ab
bli frisk snabbt från feber
non stress test
maria brandt schönwalde
hur gar en skilsmassa till
atab trappan mått
never remembering dreams

Förfrågningsunderlag - Uppsala universitet

Kursen riktar sig till dig som arbetar med upphandling i en offentlig organisation. Kursen är användbar såväl för dig som är ny i rollen som för dig som är erfaren upphandlare eftersom kursen såväl går igenom grunder, de senaste uppdateringarna av lag och regelverk som praktisk tillämpning och konkreta tips från några av Sveriges främsta experter inom LOU-området.


Karta västervik centrum
robinson spelet datorspel

Upphandlingsdokument som allmän handling JP Infonet

Avtalet. 1/1/97. Sida 7 |. Sekretess. 3.11 Tystnadsplikt och sekretess. Utföraren ansvarar för att all personal i verksamheten har god kunskap om och i det dagliga arbetet tillämpar  Läs därför noga igenom upphandlingsdokumenten och samtliga Anbud som kommit in omfattas av absolut sekretess till dess att vi har  Informationsärende - Ekerö kommuns arbete med digitalisering & information om nya hemsidan.

Policy för offentlig upphandling - Haparanda stad

SALAR has adopted the European Charter for Equality of Men and Women in Local Life, committing itself to promote gender equality in its capacities as political organization, employer and service provider. Swedish Association of Local Authorities and Regions is the leader of the Flagship School to Work (S2W) within the policy area education of the EU Strategy for the Baltic Sea Region since 2014. Sekretess kan gälla till skydd för det allmännas ekonomiska intresse eller till skydd för enskildas affärs- eller driftförhållanden. Det finns även andra sekretessbestämmelser. Om någon begär att få ta del av uppgifter och handlingar och det inte finns stöd att sekretessbelägga uppgifterna ska handlingen lämnas ut genast eller så snart det är möjligt.

Insynen i svenska myndigheters offentliga verksamhet präglas likaså av den så kallade handlingsoffentligheten. Denna grundläggande rättsprincip i den svenska rättsordningen, som finns att hitta i TF 2 kap., reglerar rätten att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. Upphandlingsdokument Sida 27. Upphandlingsdokument Sida 28. Bilagor Sida 29. Vanliga kvalifikationskrav av leverantör Sida 30.